Vid flyktings grav

Nu min vän har vandringen, stillnat sig till ro
dina steg har stagnat
Slit och plågor är förbi, lidelserna slut
tid av strävan flyr

 

Livets ljus har falnat ut, solen lämnat skyn
mörken tid skall komma
Dagen blir ej som förut, kvällen blir allén
drömmen bliver din

 

Farväl min vän, farväl, nya vägar skall du gå
till en annan värld
där ingen möda ägnas tid där inga gränser skiljer någon åt

 

Någon dag skall vi ta vid, där du vände om
i din färd för freden
Bördor du har burit fram, glädjen du har skänkt
gåvor som består

 

Sov nu skönt i himmelen, vila nu i ro
dröm om vad som varit
Åh, min vän, farväl igen, din själ ska leva kvar
inom minnen utav dig

 

Text & Musik: Peder Persson ©