Sparvens sång

När en lärka ligger tyst och still
och människor på väg ut hemifrån
stannar till, var det bara för att den var död?

 

Friaren med blomsterfång till dig
där en enkel ros betyder mer
än timotej, var det bara för att den var röd?

 

Hela världen sörjer om en lärka dör
ingen märker sparvens sång här utanför
Skönhet är det enda som vi ser och hör
men ingen märker sparvens sång här utanför

 

Någon bär en annans päls och ler
långt från silverräven som ej bör
lida mer, var det bara för att den var mjuk?

 

Och jag hör att sparven ännu väntar kvar
träget drillande sin enkla melodi
Tänk om alla var förnöjd med det man har
hur än förmögen vi kan bli

 

Hela världen sörjer om en lärka dör

ingen märker sparvens sång här utanför
Skönhet är det enda som vi ser och hör
men ingen märker sparvens sång här utanför

 

Text & Musik: Peder Persson ©