När musslan dör

Vi har alla hört dom orden, energin som sägs va grön
för att människan på jorden, tror att grönt är för miljön

 

Blott i fantasin och drömmen
kan vi höra flodens brus
för att andra går mot strömmen
men ingen ser, ingen hör, när musslan dör

 

Kan tro att näcken lider, han blev hemlös i sin å
för att vi i mörka tider, låter ljuset vara på

 

Men i fantasin och drömmen
kan vi höra flodens brus
för att andra går mot strömmen
men ingen ser, ingen hör, när musslan dör

 

Du som ej lät älven flyta, du som tystat forsens sång
ser ni under vattnets yta, hur ni hindrat livets gång

 

Vi har fantasin och drömmen
för att höra flodens brus
för att andra går mot strömmen
men ingen ser, ingen hör, när musslan dör

 

Text & Musik: Peder Persson ©