Klagolåt från en ko

Jä vill demonstrere ô lämne in protest
ja skape en debatt, dâ ä poängen
tå alle små experta sô vet jä allre bäst
att grase dâ ä grönar på ängen

 

Jä ska slute mjôlke, ô jä ska gå i sin
för jä ha allti vånt i môgôn
för jä fä âta surgras, sô surt sô att jä grin
fast grase dâ ä grönar i hôgôn

 

Fodre gâr ôss tullô ô juvra ä för stor
ô alle skit på gôlve dâr mö bor
Ôm jä feck byte yrke, så skulle jä bli häst
för dâ vill ingen âta, ô mjölken smôkô pest

 

Ô kalven sôm jä kalva, han vann itt ens bli tör
han hamna i en bur på direkten
han feck pulverdrecke nôr mjölka skull bli smör
fast grase dâ va grönar på täkten

 

Ô jä fä âta kônnmjöl, nôr du fä âta gröt
ja sämre a’la carte dâ fä man lete
ett höjstrå kan man inte gärne kalle söt
nôr grase dâ ä grönar på bete

 

Fodre gâr ôss tullô ô juvra ä för stor…

 

Men no sô ska jä strejke, ja no ha jä fått nog
jä vill itt länger gå hâr ô svälte
ska fråge Röda Korse ôm dâ finns ulandsknog
för grase dâ ä grönar på fälte

 

Fodre gâr ôss tullô ô juvra ä för stor…

 

Ell också fä jä römme, ô sticke hârifrån
mâ förste bäste tåg ner tä Delhi
dâr fä man âta sôm man vill ô drecke neri ån
för dâr ä man fri ô heli

 

Text & Musik: Peder Persson ©