Öst-Trönder Förlag

Öst-Trönder Förlag (Tidigare HLT Förlag) är det lilla förlaget som jobbar tillsammans med författaren, där vi delar ansvaret och där författaren har god insyn samt delaktighet i den tryckta produkten. Vi kan ombesörja layout, redigering, grafisk formgivning samt tryck.

 

Titlarna säljs på webshopen samt på övrig nätbokhandel. Vilka det är råder i dagsläget lite osäkerhet om pga att AdLibris, som är den största aktören på marknaden, har ambitionen om att enbart använda större distributörer. Men det har kommit tecken på att det inte löpt som de önskat, så vi avvaktar deras deltagande i försäljningen.

 

Välkommen med idéer, förfrågningar, manus, etc.